Roza

Kennel Nittini

Lagotto Romagnolo - Bolognese

Russisk Tsvetnaya Bolonka

 

N UCH HRJCH WJW-16 NJV-16 Nittini's Krasivaya Roza, born 15.07.2015

Patella 0/0, eyes Free

 

Copyright © All Rights Reserved